ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 18-29 ΕΤΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λ. Δημοκρατίας 79 - Θερίσου 59 - Λ. Κνωσού 224

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
 
Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν πάνω από 4.000 άνεργοι. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει και να πιστοποιήσει επαγγελματικά νέους σε σύγχρονες τουριστικές ειδικότητες ώστε να γνωρίσουν τον κλάδο του τουρισμού, να εξοικειωθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να ενταχθούν μόνιμα στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων του κλάδου.

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Η Δράση περιλαμβάνει :

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες

- Πρακτική άσκηση έως 6 μήνες - Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής που αφορούν :

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
β) την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής

- Εκπαιδευτικό Επίδομα από 2.248 € έως 2.458€

- Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών γνώσεων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα με παγκόσμια αναγνώριση.

- Δυνατότητα Μόνιμης απασχόλησης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» απαιτείται:

- Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).

- Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

- Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών απαιτείται:

- Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)

- Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ

- Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας
• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2015 (φορολογικό έτος 2014). Για προστατευόμενα μέλη εκκαθαριστικό γονέων και Ε1.
• Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ ΙΕΚ ή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (εφόσον υπάρχει)
• Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών καλής και μέτριας γνώσης (εφόσον υπάρχουν)
• ΑΜΚΑ
• Αριθμός μητρώου ασφαλισμένου ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)
• Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης (iban) στο οποίο να είστε πρώτος/η ή μοναδικός/ή δικαιούχος.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΚΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1) Λ. Δημοκρατίας 79 τηλ. 2810 210 111
2) Θερίσου 59 τηλ. 2810 314 314
3) Λ. Κνωσού 224, τηλ. 2810 328 800
 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

* Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ
* Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
* Πατρώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
* Ημερομηνία Γέννησης ηη/μμ/εεεε
 
 
* Κινητό
* Αριθμός Δ.Τ. ή Διαβατηρίου
* Α.Μ.Κ.Α. 11 ψηφία χωρίς κενούς χαρακτήρες
* Α.Φ.Μ. 9 ψηφία χωρίς κενούς χαρακτήρες
* Αρ. Δελτίου Ανεργίας
Ο αριθμός δελτίου ανεργίας, της τελευταίας σε ισχύ κάρτας, χωρίς κενούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στην κάρτα (με ψηφία και συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα "/", εφόσον υπάρχει).
* Χρόνος
Συνεχόμενης Ανεργίας
 
* Είμαι :

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο, σχολές ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)
Απόφοιτος ΑΕΙ
Απόφοιτος ΤΕΙ
 
* Είμαι μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής :

ΝΑΙ
ΟΧΙ
 
* Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2015) :

Μόνο αριθμητικές τιμές επιτρέπονται σε αυτό το πεδίο

Το συνολικό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στον πινάκα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

Η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι είτε ακέραιος αριθμός είτε να περιέχει ένα ή δύο δεκαδικά ψηφία
(X...X ή X...X,XX).
 
* Έχετε ενταχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη δράση Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας:

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αφορά τη συμμετοχή σας σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προσκλήσεις: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»
 
* Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας email:

 
Όλα τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικά

• Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά για την συμμετοχή σας και τον σωστό υπολογισμό της μοριοδότησης σας. Αίτηση με ελλειπή στοιχεία δεν γίνεται δεκτή.
• Η ορθή συμπλήρωση στοιχείων θα πιστοποιείται με τη έγκριση σας με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
• Η μη ύπαρξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ αποτελεί λόγο μη αποδεκτής αίτησης.
Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα πατήστε:
 
 
   
αρχική | η εταιρεία μας | νέα - ανακοινώσεις | προγράμματα | επικοινωνία
σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY