Η Εταιρεία μας
 
Η VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 2013 και είναι πιστοποιημένος Φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Αποτελεί τον πιο σύγχρονο και εξειδικευμένο Φορέα σε επίπεδο Κρήτης που δραστηριοποιείται σε προγράμματα και δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας, προώθησης ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, επιδοτούμενες δράσεις και επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη τεχνογνωσίας γύρω από επαγγελματικές ειδικότητες, διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κλπ. γύρω από θέματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ισότητας ευκαιριών.

Το Διοικητικό και το εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη και πολύχρονη εμπειρία στους παραπάνω τομείς ειδικευμένο στο χώρο της Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Κρατικών δράσεων και προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης στην αγορά εργασίας, Πιστοποίησης, της Επιστημονικής Έρευνας, της Επαγγελματικής Κατάρτισης, και Αναπτυξιακών Δράσεων.

Σε κάθε στάδιο της λειτουργίας μας ακολουθούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές και σε συνεργασία με πρωτοπόρες εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων έχουμε αναπτύξει πρότυπα αντίδρασης που δίνουν λύσεις ουσίας στη διασύνδεση ανέργων και αγοράς εργασίας.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2014-2020
 
   
αρχική | η εταιρεία μας | νέα - ανακοινώσεις | προγράμματα | επικοινωνία
σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY