Πιστοποιήσου ως χειριστής τροφίμων (Νομοθεσίας ΕΦΕΤ)
 
Πρόγραμμα Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίμων

Απόκτησε τη πιστοποίηση ως χειριστής τροφίμων σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) η οποία ισχύει από 23 Οκτωβρίου 2012.Τα στελέχη καθώς επίσης και όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (άρθρο 9 της νέας υγειονομικής νομοθεσίας και στο ΦΕΚ 1616 του ΕΦΕΤ).

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

• Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
• Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
• Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
• Το εργασιακό περιβάλλον • Πρακτικές καθαρισμού
• Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
• Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Διάρκεια προγράμματος: 8 διδακτικές ώρες

Το κόστος του Προγράμματος δύναται να είναι επιδοτούμενο από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Ρωτήστε μας να σας ενημερώσουμε.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810328802, 2810328808
 
 
   
αρχική | η εταιρεία μας | νέα - ανακοινώσεις | προγράμματα | επικοινωνία
σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY